• TIN TỨC
  • 5 bước để Volkswagen vẫn là nhà sản xuất ôtô hàng đầu

5 bước để Volkswagen vẫn là nhà sản xuất ôtô hàng đầu

5 bước để Volkswagen vẫn là nhà sản xuất ôtô hàng đầu

Trả lời báo giới, CEO Müller nói: “Chúng ta phải nhìn xa trông rộng hơn tình hình hiện tại và tạo điều kiện để phát triển hơn nữa thương hiệu Volkswagen" .

Theo Müller, ưu tiên hàng đầu đối với các công ty là hỗ trợ những khách hàng bị ảnh hưởng bởi vấn đề động cơ diesel. Müller cho biết, Volkswagen đang hợp tác chặt chẽ để phát triển "giải pháp kỹ thuật hiệu quả". Kế hoạch này bắt đầu vào tháng 01/ 2016, với sự giám sát từ Kraftfahrtbundesamt (KBA – German Federal Motor Transport Authority).

Matthias-Muller.jpgCEO Matthias Müller của tập đoàn Volkswagen.

Ưu tiên thứ hai là "hệ thống lái và hoàn thành cuộc điều tra về những sự cố đã xảy ra". Vị CEO này cũng cho biết VW phải tìm ra sự thật và rút ra bìa học kinh nghiệm từ đó, hiện tại công ty đang thận trọng và kỹ lưỡng trong phân tích từng chi tiết. VW đã thuê công ty kiểm toán Deloitte để làm sáng tỏ vấn đề này, công ty sẽ có nhiệm về những gì đã xảy ra và phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.

Ưu tiên thứ ba là giới thiệu cấu trúc mới của  tập đoàn Volkswagen. "Điểm quan trọng nhất là việc quản lý sẽ được phân cấp lớn hơn trong tương lai", Müller nói, đưa ra nhãn hiệu và khu vực độc lập hơn. "Chúng tôi sẽ xem xét chi tiết các danh mục đầu tư hiện tại của chúng tôi với hơn 300 model và sẽ kiểm tra sự đóng góp của mỗi mẫu xe trong việc tạo ra doanh thu của chúng tôi".

volkswagen.jpgVolkswagen còn nhiều việc phải làm để duy trì là một tron gnhuwngx nhà sản xuất hàng đầu.

Ưu tiên thứ tư là tổ chức lại cách điều hành và quản lý của Tập đoàn. Müller tin rằng những thay đổi cần thiết trong cách giao tiếp n và làm thế nào để xử lý sai lầm của mình. "Chúng ta cần kỹ năng giao tiếp cởi mở và hợp tác", CEO nhấn mạnh.

Cuối cùng, ưu tiên thứ năm là chuyển đổi chiến lược của Tập đoàn bắt đầu từ năm 2018 đến năm 2025. Theo Müller, mục đích không phải là để bán được nhiều hơn hoặc ít hơn 100.000 xe/năm so với đối thủ cạnh tranh . Mà thay vào đó, vấn đề là tăng trưởng về chất lượng. CEO công bố rằng mục tiêu của chiến lược của Tập đoàn đến năm 2025 sẽ được phát triển trong những tháng tới và nó sẽ được công bố trong năm tới.

Về đầu trang

Phụ tùng điện lạnh