• TIN TỨC
  • Tổng quan về công nghệ NISSAN

Tổng quan về công nghệ NISSAN

Tổng quan về công nghệ NISSAN

Xu hướng thiết kế

Khuếch trương thương hiệu Nissan bằng thiết kế.

Kết hợp hài hòa giữa thiết kế sắc sảo, tiên tiến và nhân trắc học với công nghệ hiện đại được kết tinh trong các mẫu thiết kế của Nissan cũng như văn hóa Nhật Bản.
Chúng tôi tin rằng vai trò của thiết kế là truyền tải ý tưởng và thông điệp, vì vậy với sự đồng thuận cao trong nội bộ Nissan, chúng tôi cố gắng thấu hiểu từng khách hàng. Việc này được ưu tiên cao nhất trong thiết kế xe hơi , nó cũng nêu bật bản sắc thương hiệu trong việc cụ thể hóa tầm nhìn của mình.
Mục tiêu của chúng tôi là hướng ngoại, "Xây dựng thương hiệu mạnh với thiết kế dẫn đầu thế giới". Để thực hiện được điều này, chúng tôi đang tăng cường những thế mạnh trong thiết kế trên phạm vi mô toàn cầu và liên tục chấp nhận thử thách vượt qua những chuẩn mực hiện hành.
Bộ phận Thiết Kế của Nissan mong muốn tạo ra những sản phẩm vượt trên cả sự mong đợi của khách hàng; mang lại những giá trị độc đáo cho các mẫu xe Nissan và quá trình đó càng củng cố thêm sức mạnh thương hiệu Nissan. Chúng tôi không ngừng thử thách chính mình.

Hoạt động thiết kế
Bộ phận Thiết kế của Nissan truyền thông với cả Thế Giới

Ý tưởng và tầm nhìn toàn cầu là chiếc nôi THIẾT KẾ CỦA NISSAN.
Thiết kế này có mối liên hệ và và tầm nhìn chung bắt nguồn từ Nhật Bản, Mỹ và Châu Âu, và các quốc gia khác. Đây chính là di sản mới của NISSAN.
Nền tảng của THIẾT KẾ NISSAN chính là tạo ra những mẫu thiết kế dành cho xe hơi mà không bị cản trở bởi những giới hạn thiết kế truyền thống.
Thực tế là tất cả những khía cạnh thiết kế của NISSAN đều thể hiện sự đồng nhất. Thách thức thường nhật hướng đến tính sáng tạo trong giai đoạn kế tiếp chính niềm tự hào của chúng tôi.

Trung Tâm Thiết Kế Của Nissan
Vượt qua mọi biên giới - Tính đồng nhất trong thiết kế toàn cầu của Nissan

Bằng việc phát huy tối đa năng lực của các kỹ sư thiết kế, chúng tôi đã cung cấp những mẫu xe hấp dẫn lôi cuốn tới những khách hàng trung thành trên toàn thế giới.
Đây được xem là sứ mệnh quan trọng của chúng tôi. Để hoàn thành sứ mệnh này, với tầm nhìn dài hạn chúng tôi sẵn sàng đương đầu với những thách thức khó khăn nhất.
Với lợi thế là công ty đa văn hóa, chúng tôi hợp tác và đôi khi cạnh tranh với nhau để có được kết quả tốt nhất trong tổ chức thiết kế toàn cầu.

Về đầu trang

Phụ tùng điện lạnh